رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمایت مایک پنس معاون ترامپ از حمله بایدن به سوریه و عراق

حمایت مایک پنس معاون ترامپ از حمله بایدن به سوریه و عراق زمانش فرا رسیده است! خداوند به نیروهای ما برکت دهد

حمایت مایک پنس معاون ترامپ از حمله بایدن به سوریه و عراق

زمانش فرا رسیده است! خداوند به نیروهای ما برکت دهد