رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهادت یکی از مستشاران سپاه در سوریه

شهادت یکی از مستشاران سپاه در سوریه تسنیم: یکی از مستشاران نظامی سپاه پاسداران در سوریه به نام سعید علیدادی در پی حمله بامداد امروز اسرائیل به جنوب دمشق، به شهادت رسید

شهادت یکی از مستشاران سپاه در سوریه

تسنیم: یکی از مستشاران نظامی سپاه پاسداران در سوریه به نام سعید علیدادی در پی حمله بامداد امروز اسرائیل به جنوب دمشق، به شهادت رسید