رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عیدی کارمندان چگونه محاسبه می‌شود؟

عیدی کارمندان چگونه محاسبه می‌شود؟ در صورت تکرار رویه دو سال اخیر، پیش‌بینی می‌شود که رقم عیدی کارمندان در سال جاری، شامل یک مبلغ ثابت نزدیک به دو میلیون تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد. همچنین به ازای عائله مندی و به ازای هر فرزندنیز مبلغی تعیین و پرداخت شود. یک گمان زنی […]

عیدی کارمندان چگونه محاسبه می‌شود؟

در صورت تکرار رویه دو سال اخیر، پیش‌بینی می‌شود که رقم عیدی کارمندان در سال جاری، شامل یک مبلغ ثابت نزدیک به دو میلیون تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد.

همچنین به ازای عائله مندی و به ازای هر فرزندنیز مبلغی تعیین و پرداخت شود.

یک گمان زنی اولیه حاکی از پرداخت رقم نزدیک به ۳ میلیون تومان به عنوان مجموع رقم عیدی ۱۴۰۲ خواهد بود./تسنیم