رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو سایپا

شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرد  

شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرد