رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر صمت برای خودروسازان خودی مادر است و برای سایر صنایع زن‌بابا

وزیر صمت برای خودروسازان خودی مادر است و برای سایر صنایع زن‌بابا مهدی بستانچی فعال صنعتی نوشت: درخواست آنی و حایز اهمیت علی‌آبادی وزیر صمت به رییس کل بانک مرکزی برای درخواست اعتبار ۱۵هزار میلیارد تومانی برای ایران‌خودرو و سایپا و ندادن تسهیلات به سایر صنایع منو یاد این ضرب‌المثل انداخت: برای خودروسازان خودی مادره […]

وزیر صمت برای خودروسازان خودی مادر است و برای سایر صنایع زن‌بابا

مهدی بستانچی فعال صنعتی نوشت:

درخواست آنی و حایز اهمیت علی‌آبادی وزیر صمت به رییس کل بانک مرکزی برای درخواست اعتبار ۱۵هزار میلیارد تومانی برای ایران‌خودرو و سایپا و ندادن تسهیلات به سایر صنایع منو یاد این ضرب‌المثل انداخت: برای خودروسازان خودی مادره برای سایر صنایع زن بابا!