رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور «بشار اسد» برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان سوری

دستور «بشار اسد» برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان سوری بشار اسد، رئیس جمهور سوریه امروز دوشنبه همزمان با افزایش قیمت بنزین در این کشور، دو فرمان برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق‌ها در سوریه صادر کرد.

دستور «بشار اسد» برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان سوری

بشار اسد، رئیس جمهور سوریه امروز دوشنبه همزمان با افزایش قیمت بنزین در این کشور، دو فرمان برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق‌ها در سوریه صادر کرد.