رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تذکر تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی: گزینه «عجله دارم» را بردارید

تذکر تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی: گزینه «عجله دارم» را بردارید سخنگوی سازمان تعزیرات در نشست خبری: گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است. تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کنند دچار مشکل نکنند. چنانکه […]

تذکر تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی: گزینه «عجله دارم» را بردارید

سخنگوی سازمان تعزیرات در نشست خبری:

گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است.

تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کنند دچار مشکل نکنند.

چنانکه تخلف گران‌فروشی احراز شود رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه بدهد