رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا یک شبکه تدارکاتی را به اتهام ارتباط با ایران تحریم کرد

آمریکا یک شبکه تدارکاتی را به اتهام ارتباط با ایران تحریم کرد وزارت خزانه‌داری ایالات متحده یک شبکه تدارکاتی را که مسئول تسهیل صادرات «غیرقانونی» کالا و فناوری از چندین شرکت‌ آمریکایی به طرف‌های ایرانی، از جمله بانک مرکزی ایران است، را تحریم کرد.

آمریکا یک شبکه تدارکاتی را به اتهام ارتباط با ایران تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده یک شبکه تدارکاتی را که مسئول تسهیل صادرات «غیرقانونی» کالا و فناوری از چندین شرکت‌ آمریکایی به طرف‌های ایرانی، از جمله بانک مرکزی ایران است، را تحریم کرد.