رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دفتر شرکت کوروش کمپانی تخلیه شد.

دفتر شرکت کوروش کمپانی تخلیه شد. این شرکت یکی از فروشنده‌های آیفون ۱۳ به قیمت ۲۰میلیون تومان بود که با تبلیغات گسترده بازیگرها، فوتبالیست‌ها و… موفق به جلب اعتماد و فریب مالباخته‌ها شده بود. وب سایت این شرکت هم از حدود یک هفته پیش، به صورت کامل از دسترس خارج شده بود.

دفتر شرکت کوروش کمپانی تخلیه شد.

این شرکت یکی از فروشنده‌های آیفون ۱۳ به قیمت ۲۰میلیون تومان بود که با تبلیغات گسترده بازیگرها، فوتبالیست‌ها و… موفق به جلب اعتماد و فریب مالباخته‌ها شده بود.

وب سایت این شرکت هم از حدود یک هفته پیش، به صورت کامل از دسترس خارج شده بود.