رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نیمی از مردم با دندانپزشکی خداحافظی کرده‌اند/ تورم دارو به ۸۰ درصد رسید

نیمی از مردم با دندانپزشکی خداحافظی کرده‌اند/ تورم دارو به ۸۰ درصد رسید بررسی صنعت دارو نشان می‌دهد که این صنایع وضعیت مطلوبی ندارند. داده‌های ما که مربوط به ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است و یکسری فاکتور‌های ساختاری صنعت دارو نشان می‌دهد که ارزش مصرف دارو یعنی اندازه بازار داخلی ۹۸ درصد رشد کرده و از […]

نیمی از مردم با دندانپزشکی خداحافظی کرده‌اند/ تورم دارو به ۸۰ درصد رسید

بررسی صنعت دارو نشان می‌دهد که این صنایع وضعیت مطلوبی ندارند.

داده‌های ما که مربوط به ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است و یکسری فاکتور‌های ساختاری صنعت دارو نشان می‌دهد که ارزش مصرف دارو یعنی اندازه بازار داخلی ۹۸ درصد رشد کرده و از ۶۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در مقابل حجم واقعی مصرف، یعنی تعداد دارو حدود ۱۸ درصد رشد کرده است.

این به‌طور ضمنی می‌گوید وضعیت در سال ۱۴۰۱ بسیار تورمی بوده است. یعنی در بازار دارو نرخ تورم ۸۰ درصد بوده است./ اعتماد