رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادعای وزیر خارجه آمریکا: ایران بزرگترین تهدید برای امنیت اسرائیل و همه ما است و باید آن را منزوی کرد

ادعای وزیر خارجه آمریکا: ایران بزرگترین تهدید برای امنیت اسرائیل و همه ما است و باید آن را منزوی کرد/اسرائیل حالا بیشتر از قبل امن شده/ همه کشورهای عربی خواهان عادی سازی روابط با اسرائیل هستند آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد: اسرائیل حالا بیشتر از قبل امن شده است. باید راه حل دو […]

ادعای وزیر خارجه آمریکا: ایران بزرگترین تهدید برای امنیت اسرائیل و همه ما است و باید آن را منزوی کرد/اسرائیل حالا بیشتر از قبل امن شده/ همه کشورهای عربی خواهان عادی سازی روابط با اسرائیل هستند

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد: اسرائیل حالا بیشتر از قبل امن شده است. باید راه حل دو دولت را به نحوی که تضمین کننده امنیت اسرائیل از طریق تعهدات باشد، اجرا کرد.

ایران بزرگترین تهدید برای امنیت اسرائیل و امنیت همه ما است و باید آن را به همراه نمایندگانش منزوی کرد!

فرصت استثنایی برای اسرائیل در خصوص ادغام در منطقه در ماههای آینده فراهم شده است!

تقریبا همه کشورهای عربی در حال حاضر خواهان ادغام اسرائیل در منطقه برای عادی سازی روابط هستند!