رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویب امتیاز جدید در رتبه‌بندی معلمان ورودی ۹۹ و ۹۸

تصویب امتیاز جدید در رتبه‌بندی معلمان ورودی ۹۹ و ۹۸ معاون رسانه وزارت آموزش و پرورش: امتیازی در رتبه‌بندی برای معلمان ورودی ۹۹ و ۹۸ که قبل از فارغ التحصیلی به کلاس درس رفتنه‌اند، در نظر گرفته شده و میزان این امتیاز در حال بررسی است.

تصویب امتیاز جدید در رتبه‌بندی معلمان ورودی ۹۹ و ۹۸

معاون رسانه وزارت آموزش و پرورش:

امتیازی در رتبه‌بندی برای معلمان ورودی ۹۹ و ۹۸ که قبل از فارغ التحصیلی به کلاس درس رفتنه‌اند، در نظر گرفته شده و میزان این امتیاز در حال بررسی است.