رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمایندگی ایران در سازمان ملل، فروش موشک بالستیک به روسیه را رد کرد

نمایندگی ایران در سازمان ملل، فروش موشک بالستیک به روسیه را رد کرد نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل: علیرغم اینکه هیچ محدودیت قانونی برای فروش موشک‌های بالستیک وجود ندارد، ایران از نظر اخلاقی موظف است از معاملات تسلیحاتی در طول درگیری روسیه و اوکراین برای جلوگیری از دامن زدن به جنگ خودداری کند. این […]

نمایندگی ایران در سازمان ملل، فروش موشک بالستیک به روسیه را رد کرد

نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل:
علیرغم اینکه هیچ محدودیت قانونی برای فروش موشک‌های بالستیک وجود ندارد، ایران از نظر اخلاقی موظف است از معاملات تسلیحاتی در طول درگیری روسیه و اوکراین برای جلوگیری از دامن زدن به جنگ خودداری کند.

این ریشه در پایبندی ایران به قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل دارد.