رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در کارولینای جنوبی، نیکی هیلی را شکست داد.

ترامپ در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در کارولینای جنوبی، نیکی هیلی را شکست داد. این ایالت خانه نیکی هیلی محسوب می‌شود. وی بعد از شکست همچنان اصرار به ادامه رقابت با ترامپ را دارد.

ترامپ در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در کارولینای جنوبی، نیکی هیلی را شکست داد.

این ایالت خانه نیکی هیلی محسوب می‌شود. وی بعد از شکست همچنان اصرار به ادامه رقابت با ترامپ را دارد.