رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عباس عبدی: سخنگوی شورای نگهبان: آنهایی که قبلا گفته بودند کسی را نداریم، الان فهرست‌های متعددی ارائه می‌کنند.

عباس عبدی: سخنگوی شورای نگهبان: آنهایی که قبلا گفته بودند کسی را نداریم، الان فهرست‌های متعددی ارائه می‌کنند. معلوم شد این تایید صلاحیت‌های قطره‌ای هم برای گفتن چنین گزاره‌ای بود. شورا سیاسی‌ترین نهاد است، و بر حسب مصلحت سیاسی، برخی از افراد را یک در میان تایید و رد می‌کند.

عباس عبدی: سخنگوی شورای نگهبان: آنهایی که قبلا گفته بودند کسی را نداریم، الان فهرست‌های متعددی ارائه می‌کنند.

معلوم شد این تایید صلاحیت‌های قطره‌ای هم برای گفتن چنین گزاره‌ای بود. شورا سیاسی‌ترین نهاد است، و بر حسب مصلحت سیاسی، برخی از افراد را یک در میان تایید و رد می‌کند.