رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خودروهایی که تحویل‌شان به تاخیر خورده‌، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند

خودروهایی که تحویل‌شان به تاخیر خورده‌، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند محسنی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی: خودروسازها قول داده‌اند خودروهایی که تحویل آن به تاخیر خورده، بهار ١۴٠٣ بدون افزایش‌ قیمت تحویل شود. تاخیر به سبب مشکل در دو قطعه بوده است.

خودروهایی که تحویل‌شان به تاخیر خورده‌، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند

محسنی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی:

خودروسازها قول داده‌اند خودروهایی که تحویل آن به تاخیر خورده، بهار ١۴٠٣ بدون افزایش‌ قیمت تحویل شود.

تاخیر به سبب مشکل در دو قطعه بوده است.