رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علم‌الهدی: «بی‌حجابی» بزرگ‌ترین سم دشمن علیه ارزش‌های دینی است

علم‌الهدی: «بی‌حجابی» بزرگ‌ترین سم دشمن علیه ارزش‌های دینی است؛ این موضوع در برخی حوزه‌های حاکمیتی گره خورده، شما مردم باید خودتان به میدان بیایید امام جمعه مشهد گفت: بی‌حجابی بزرگ‌ترین سم دشمن علیه ارزش‌های دینی است و مردم باید خودشان مراقب بی‌حجابی باشند. متأسفانه لایحه عفاف و حجاب از کمیسیون قضائی و فرهنگی مجلس درآمد […]

علم‌الهدی: «بی‌حجابی» بزرگ‌ترین سم دشمن علیه ارزش‌های دینی است؛ این موضوع در برخی حوزه‌های حاکمیتی گره خورده، شما مردم باید خودتان به میدان بیایید

امام جمعه مشهد گفت: بی‌حجابی بزرگ‌ترین سم دشمن علیه ارزش‌های دینی است و مردم باید خودشان مراقب بی‌حجابی باشند.

متأسفانه لایحه عفاف و حجاب از کمیسیون قضائی و فرهنگی مجلس درآمد و راهی شورای نگهبان شد اما ایراداتی داشت و همچنان این چالش وجود دارد.

این خیلی مهم است که برای پوشش دادن حرکت‌های بازدارنده نهادهای پاسدار قانون و امنیت، باید پشتوانه فرهنگی و قانونی ایجاد شود اما مایه تأسف است که کار در برخی حوزه‌های حاکمیتی گره خورده و در این شرایط، شما مردم باید خودتان به میدان بیایید و پشتوانه ارزش‌های دینی باشید.