رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حساب بانکی سرپرستان خانوار شارژ شد

حساب بانکی سرپرستان خانوار شارژ شد مرحله دوم طرح فجرانه کالابرگ از امروز آغاز شد و براساس اعلام وزارت رفاه به دهک‌ها یک تا هفتم مبلغ ۲۲۰ هزار تومان برای هر نفر درنظر گرفته شده است که این مبلغ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

حساب بانکی سرپرستان خانوار شارژ شد

مرحله دوم طرح فجرانه کالابرگ از امروز آغاز شد و براساس اعلام وزارت رفاه به دهک‌ها یک تا هفتم مبلغ ۲۲۰ هزار تومان برای هر نفر درنظر گرفته شده است که این مبلغ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.