رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امکان دریافت کروکی الکترونیک در «پلیس من»

امکان دریافت کروکی الکترونیک در «پلیس من» معاون اجرایی پلیس راهور فراجا: امکان استعلام تاریخچه پلاک، دریافت کروکی الکترونیکی و استعلام تخلفات حوزه حجاب در برنامه کاربردی «پلیس من» فراهم شد.

امکان دریافت کروکی الکترونیک در «پلیس من»

معاون اجرایی پلیس راهور فراجا: امکان استعلام تاریخچه پلاک، دریافت کروکی الکترونیکی و استعلام تخلفات حوزه حجاب در برنامه کاربردی «پلیس من» فراهم شد.