رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میانگین مدت خدمت با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه می‌رسد

میانگین مدت خدمت با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه می‌رسد پیرهادی، نایب رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه: تایید مصوبه مجلس درباره کاهش میانگین مدت زمان خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه از سوی شورای نگهبان، محصول پیگیری مستمر و بدون وقفه اصلاح قانون نظام وظیفه از سوی مجلس طی چهار […]

میانگین مدت خدمت با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه می‌رسد

پیرهادی، نایب رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه:

تایید مصوبه مجلس درباره کاهش میانگین مدت زمان خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه از سوی شورای نگهبان، محصول پیگیری مستمر و بدون وقفه اصلاح قانون نظام وظیفه از سوی مجلس طی چهار سال اخیر بود.