رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخستین واکنش کاظم صدیقی به ادعای زمین‌خواری: امضایم را جعل کردند

نخستین واکنش کاظم صدیقی به ادعای زمین‌خواری: امضایم را جعل کردند / موسسه ثبت شده به کیفیتی که در رسانه‌ها انتشار یافته، بدون اطلاع اینجانب به ثبت رسیده /انتخاب

نخستین واکنش کاظم صدیقی به ادعای زمین‌خواری: امضایم را جعل کردند / موسسه ثبت شده به کیفیتی که در رسانه‌ها انتشار یافته، بدون اطلاع اینجانب به ثبت رسیده /انتخاب