رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش آمریکا به حمله تروریستی در مسکو: اوکراین نقشی ندارد

واکنش آمریکا به حمله تروریستی در مسکو: اوکراین نقشی ندارد جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی كاخ سفيد: تصاویر وحشتناک هستند و تماشای آن سخت است. ما با قربانیان این  تیراندازی وحشتناک ابراز همدردی می کنیم. نمی‌توان در مورد جزئیات آن صحبت کرد، چون وقایع درحال اتفاق افتادن هستند. ما اوکراین را تشویق به حمله […]

واکنش آمریکا به حمله تروریستی در مسکو: اوکراین نقشی ندارد

جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی كاخ سفيد:
تصاویر وحشتناک هستند و تماشای آن سخت است. ما با قربانیان این  تیراندازی وحشتناک ابراز همدردی می کنیم.

نمی‌توان در مورد جزئیات آن صحبت کرد، چون وقایع درحال اتفاق افتادن هستند.

ما اوکراین را تشویق به حمله به داخل خاک روسیه نمی‌کنیم یا این کشور را قادر به این اقدام نمی سازیم. در حال حاضر هیچ نشانه ای مبنی بر دست داشتن اوکراین یا اوکراینی ها در این تیراندازی وجود ندارد.