رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار چند وقت پیش آمریکا دربارۀ احتمال حمله تروریستی در روسیه

هشدار چند وقت پیش آمریکا دربارۀ احتمال حمله تروریستی در روسیه بیانیه چند وقت پیش آمریکا درباره احتمال وقوع حمله تروریستی در مسکو به موضوعی برای سوال از سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری امشب تبدیل شد. سفارت آمریکا در مسکو روز ۸ مارس به شهروندان آمریکایی هشدار داده بود که ظرف ۴۸ ساعت آینده […]

هشدار چند وقت پیش آمریکا دربارۀ احتمال حمله تروریستی در روسیه

بیانیه چند وقت پیش آمریکا درباره احتمال وقوع حمله تروریستی در مسکو به موضوعی برای سوال از سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری امشب تبدیل شد.

سفارت آمریکا در مسکو روز ۸ مارس به شهروندان آمریکایی هشدار داده بود که ظرف ۴۸ ساعت آینده از حضور در تجمعات عمومی «از جمله محل برگزاری کنسرت» اجتناب کنند.

جان کربی، سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری مدعی شد که بیانیه سفارت آمریکا مربوط به این حمله خاص که امروز به وقوع پیوست نبوده است.