رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امام جمعه یزد: نباید موضوعات معیشتی را با اهداف انقلاب پیوند دهیم بلکه باید استقامت کنیم

امام جمعه یزد: نباید موضوعات معیشتی را با اهداف انقلاب پیوند دهیم بلکه باید استقامت کنیم محمدرضا ناصری، امام جمعه یزد: انقلاب اسلامی نتیجه تلاش برای قرار گرفتن در مسیر الهی بوده است، نباید موضوعات معیشتی را با اهداف انقلاب پیوند دهیم بلکه باید استقامت کنیم چرا که خداوند وعده داده آنهایی که به خدای […]

امام جمعه یزد: نباید موضوعات معیشتی را با اهداف انقلاب پیوند دهیم بلکه باید استقامت کنیم

محمدرضا ناصری، امام جمعه یزد:
انقلاب اسلامی نتیجه تلاش برای قرار گرفتن در مسیر الهی بوده است، نباید موضوعات معیشتی را با اهداف انقلاب پیوند دهیم بلکه باید استقامت کنیم چرا که خداوند وعده داده آنهایی که به خدای خود ایمان آورند و در این راه استقامت کنند، پیروز خواهند بود./ ایسنا