رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علم الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا، مصیبت و مشکلی را حس نمی‌کنیم

علم الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا، مصیبت و مشکلی را حس نمی‌کنیم اینکه در اول هر سال با رهنمودهای رهبری، تکلیف برای مردم ما مشخص می‌شود، همه آرامش پیدا می‌کنند که از نعمت‌های خاص پروردگار است؛ هیچ مردمی روی کره زمین از این امتیاز برخوردار نیستند علم‌الهدی نماینده ولی فقیه در […]

علم الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا، مصیبت و مشکلی را حس نمی‌کنیم

اینکه در اول هر سال با رهنمودهای رهبری، تکلیف برای مردم ما مشخص می‌شود، همه آرامش پیدا می‌کنند که از نعمت‌های خاص پروردگار است؛ هیچ مردمی روی کره زمین از این امتیاز برخوردار نیستند

علم‌الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به نام‌گذاری سال اشاره و بیان کرد: طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری، خوشبختانه دولت در خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی آمریکا قدم‌های بلندی برداشته است، دیگر امروز در کشور از نتایج و آثار تحریم اقتصادی آمریکا مصیبت و مشکلی را حس نمی‌کنیم اما برای این که آمریکا از این اسلحه نیز خلع سلاح شود و دنیا بفهمد آمریکا قدرت تحریم اقتصادی نیز ندارد، رهبر انقلاب فرمودند «جهش تولید با مشارکت مردم».