رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یا منو ببر به کشورت یا بیا به کشور ما!

یا منو ببر به کشورت یا بیا به کشور ما! واکنش فعال رسانه ای به توییت پرحاشیه رئیسی

یا منو ببر به کشورت یا بیا به کشور ما!

واکنش فعال رسانه ای به توییت پرحاشیه رئیسی