رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرسش آذری جهرمی از رییسی

پرسش آذری جهرمی از رییسی:آیا مردم اثرات رشد اقتصادی مورد ادعای‌تان را در سفره‌شان احساس می‌کنند؟

پرسش آذری جهرمی از رییسی:آیا مردم اثرات رشد اقتصادی مورد ادعای‌تان را در سفره‌شان احساس می‌کنند؟