رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مومنی، اقتصاددان: دانشگاه را تبدیل به خانه اموات کرده اند، نفسی از آن بیرون نمی آید!

مومنی، اقتصاددان: دانشگاه را تبدیل به خانه اموات کرده اند، نفسی از آن بیرون نمی آید! دنبال بهانه هستند تا با هر استاد باشرف و صاحب صلاحیتی برخورد کنند فرشاد مومنی خاطرنشان کرد: مصدق نه تنها فساد را کنترل و انضباط مالی دولت را ایجاد و فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را شفاف کرد، […]

مومنی، اقتصاددان: دانشگاه را تبدیل به خانه اموات کرده اند، نفسی از آن بیرون نمی آید!

دنبال بهانه هستند تا با هر استاد باشرف و صاحب صلاحیتی برخورد کنند

فرشاد مومنی خاطرنشان کرد: مصدق نه تنها فساد را کنترل و انضباط مالی دولت را ایجاد و فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را شفاف کرد، که خدا می داند چقدر برای آنها چوب خورد و هزینه داد، بلکه تلاش کرد آزادی مطبوعات حفظ شود تا فساد در دولت رخنه نکند.

به نهاد دانشگاه استقلال بخشید و سعی کرد از دست اندازی قدرت مصون بماند. اکنون دانشگاه را از جهاتی تبدیل به خانه اموات کرده اند و نفسی از آن بیرون نمی آید.

دنبال این هستند که بهانه پیدا کنند و با هر استاد باشرف و صاحب صلاحیتی برخورد کنند و او را از انگیزه بیندازند، خلع کنند و افراد بی کیفیت و کم کیفیتی را جایگزین او کنند. اینها هیچ کدام به نفع کشور نیست./ جماران