رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش ۲۵ درصدی ازدواج طی ۷ سال در ایران

کاهش ۲۵ درصدی ازدواج طی ۷ سال در ایران بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که آمار ازدواج در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۵ درصد کاهش و آمار طلاق نیز بیش از ۱۲ درصد افزایش داشت. سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۲۴ هزار مورد ازدواج و بیش از ۲۰۴ هزار مورد […]

کاهش ۲۵ درصدی ازدواج طی ۷ سال در ایران

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که آمار ازدواج در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۵ درصد کاهش و آمار طلاق نیز بیش از ۱۲ درصد افزایش داشت.

سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۲۴ هزار مورد ازدواج و بیش از ۲۰۴ هزار مورد طلاق ثبت رسمی شد.