رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور احکام رتبه‌بندی ۵۳۰۶ بازنشسته دیگر آموزش‌وپرورش

صدور احکام رتبه‌بندی ۵۳۰۶ بازنشسته دیگر آموزش‌وپرورش مدیرعامل صندوق بازنشستگی: این بازنشستگان امروز به‌طور میانگین ۳۴ میلیون تومان بابت معوقات رتبه‌بندی خود دریافت می‌کنند. سه ماه قبل نیز احکام رتبه‌بندی ۶۲ هزار بازنشسته آموزش‌و‌پرورش صادر شد و میانگین ۳۷ میلیون تومان بابت معوقات خود دریافت کردند.

صدور احکام رتبه‌بندی ۵۳۰۶ بازنشسته دیگر آموزش‌وپرورش

مدیرعامل صندوق بازنشستگی: این بازنشستگان امروز به‌طور میانگین ۳۴ میلیون تومان بابت معوقات رتبه‌بندی خود دریافت می‌کنند.

سه ماه قبل نیز احکام رتبه‌بندی ۶۲ هزار بازنشسته آموزش‌و‌پرورش صادر شد و میانگین ۳۷ میلیون تومان بابت معوقات خود دریافت کردند.