رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استاد اقتصاد دانشگاه مریلند: فاصله اقتصاد ایران با ترکیه و عربستان در حال افزایش است

استاد اقتصاد دانشگاه مریلند: فاصله اقتصاد ایران با ترکیه و عربستان در حال افزایش است حسین عباسی، عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه مریلند آمریکا گفت: بررسی تولید ناخالص داخلی و اندازه اقتصاد کشورها نشان می‌دهد، ترکیه در این منطقه اول، عربستان دوم و ایران سومین کشور است. فاصله‌ها میان ایران و ترکیه در حال افزایش است. […]

استاد اقتصاد دانشگاه مریلند: فاصله اقتصاد ایران با ترکیه و عربستان در حال افزایش است

حسین عباسی، عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه مریلند آمریکا گفت: بررسی تولید ناخالص داخلی و اندازه اقتصاد کشورها نشان می‌دهد، ترکیه در این منطقه اول، عربستان دوم و ایران سومین کشور است. فاصله‌ها میان ایران و ترکیه در حال افزایش است.

ترکیه در طول ۲۰ سال گذشته، رشد بیشتری داشته است. در سال ۲۰۱۰، تولید ناخالص داخلی ایران ۴۰۰ و عربستان ۵۰۰ و ترکیه ۶۰۰ است.

این ارقام سال ۲۰۱۹، برای ایران به ۴۰۰ در مقابل عربستان به ۷۰۰ می‌رسند. در همین سال میزان تولید ناخالص داخلی ترکیه، بیش از دو برابر ایران و رقم ۹۰۰ را نشان می‌دهد. در همین حال، شاهد نزدیک شدن تولید ناخالص داخلی امارات به ایران هستیم /جماران