رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‌کاظم صدیقی برکنار شد؟

‌کاظم صدیقی برکنار شد؟ عبدالرضا داوری، مشاور سابق احمدی‌نژاد از قول یک منبع آگاه در توئیتی نوشت: کاظم صدیقی دیگر خطیب جمعه تهران نخواهد بود.

‌کاظم صدیقی برکنار شد؟

عبدالرضا داوری، مشاور سابق احمدی‌نژاد از قول یک منبع آگاه در توئیتی نوشت: کاظم صدیقی دیگر خطیب جمعه تهران نخواهد بود.