رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شاهزاده سرین بازداشت شد

شاهزاده سرین بازداشت شد متهم سرین کرتیس که اخیرا به ایران سفر کرده است با پیگیری دستگاه قضایی شناسایی و دستگیر شد. متهم که همواره خود را شاهزاده سرین خطاب می‌کرد در یکی از استان‌های همجوار تهران بازداشت شده و به زندان معرفی شده است./فراروز

شاهزاده سرین بازداشت شد

متهم سرین کرتیس که اخیرا به ایران سفر کرده است با پیگیری دستگاه قضایی شناسایی و دستگیر شد.

متهم که همواره خود را شاهزاده سرین خطاب می‌کرد در یکی از استان‌های همجوار تهران بازداشت شده و به زندان معرفی شده است./فراروز