رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف: چون از آمریکا آمدم خودی محسوب نمی شدم

ظریف: چون از آمریکا آمدم خودی محسوب نمی شدم نمایندگان مجلس گفتند تو قرآن خواندن هم بلدی؟! دعای کمیل را حفظ هستم؛ در وزارت خارجه فکر می کردند بلد نیستم نماز بخوانم! محمدجواد ظریف: به اصرار آقای ولایتی مشاور و با مجوز رهبری که آن زمان رئیس شورای عالی دفاع بودند، معاون وزیر امور خارجه […]

ظریف: چون از آمریکا آمدم خودی محسوب نمی شدم

نمایندگان مجلس گفتند تو قرآن خواندن هم بلدی؟!

دعای کمیل را حفظ هستم؛ در وزارت خارجه فکر می کردند بلد نیستم نماز بخوانم!

محمدجواد ظریف:
به اصرار آقای ولایتی مشاور و با مجوز رهبری که آن زمان رئیس شورای عالی دفاع بودند، معاون وزیر امور خارجه شدم.

دوره سربازی خود را در وزارت خارجه گذراندم. از همان ابتدا زمزمه های مخالفت با من و این ادعا که نفوذی خارج هستم مطرح بود.

تصور اولیه هیچ گاه درست نمی شود. زمانی که در مجلس شورای اسلامی برای سخنرانی رای اعتماد آیات قرآن را بدون غلط خواندم برخی از نمایندگان به من گفتند: تو قرآن خواندن هم بلد هستی؟

یک سفر حج عمره رفتم و در ماشین تشریفاتی در مسیر مدینه به مکه یکی از همکاران شروع به خواندن دعای توسل کرد. راننده ماشین اهل سنت و وهابی بود. من به همکارم گفتم که مقابل این افراد بهتر است دعای دیگری بخوانیم. همکارم از من سوال کرد چه دعایی بخوانیم؟ گفتم دعای کمیل. گفت من مفاتیح به همراه ندارم. من گفتم که دعای کمیل را حفظ هستم./ جماران