رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فراخوان تعیین تکلیف وضعیت سربازی متولد سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵

فراخوان تعیین تکلیف وضعیت سربازی متولد سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ سازمان وظیفه عمومی فراجا: تمامی مشمولان غایب و غیر غایب متولد سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ می‌بایست مطابق قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند. مشمولانی که وارد غیبت شوند برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی با محرومیت‌های اجتماعی […]

فراخوان تعیین تکلیف وضعیت سربازی متولد سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵

سازمان وظیفه عمومی فراجا:

تمامی مشمولان غایب و غیر غایب متولد سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ می‌بایست مطابق قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند.

مشمولانی که وارد غیبت شوند برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی با محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم استخدام، عدم امکان دریافت وام و…، مواجه خواهند شد.