رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«نیویورک تایمز» به‌نقل از مقامات اسرائیلی: اسرائیل حمله به کنسولگری ایران در دمشق را انجام داد

«نیویورک تایمز» به‌نقل از مقامات اسرائیلی: اسرائیل حمله به کنسولگری ایران در دمشق را انجام داد روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز به نقل از چهار مقام اسرائیلی گزارش داد اسرائیل عامل حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق بوده است./ تسنیم

«نیویورک تایمز» به‌نقل از مقامات اسرائیلی: اسرائیل حمله به کنسولگری ایران در دمشق را انجام داد

روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز به نقل از چهار مقام اسرائیلی گزارش داد اسرائیل عامل حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق بوده است./ تسنیم