رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اجرای طرح ترافیک با نرخ جدید از ۱۴ فروردین 

اجرای طرح ترافیک با نرخ جدید از ۱۴ فروردین طرح ترافیک شهر تهران از فردا ۱۴ فروردین ماه از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۸ با نرخ های جدید اجرایی خواهد شد. نرخ پایه طرح ترافیک در سال جاری ۷۵ هزار تومان تعیین شده است.

اجرای طرح ترافیک با نرخ جدید از ۱۴ فروردین

طرح ترافیک شهر تهران از فردا ۱۴ فروردین ماه از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۸ با نرخ های جدید اجرایی خواهد شد.

نرخ پایه طرح ترافیک در سال جاری ۷۵ هزار تومان تعیین شده است.