رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«ریشا» شیر نر باغ وحش مشهد تلف شد

«ریشا» شیر نر باغ وحش مشهد تلف شد «ریشا» شیر نر باغ وحش مشهد که زاده همین مکان بود پس از حدود دو ماه از رسانه ای شدن حال بدش شب گذشته(۹ فروردین) بر اثر بیماری تلف شد.

«ریشا» شیر نر باغ وحش مشهد تلف شد

«ریشا» شیر نر باغ وحش مشهد که زاده همین مکان بود پس از حدود دو ماه از رسانه ای شدن حال بدش شب گذشته(۹ فروردین) بر اثر بیماری تلف شد.