رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وام خرید و ودیعه مسکن نخبگان افزایش یافت

وام خرید و ودیعه مسکن نخبگان افزایش یافت معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان: پس از پیگیری‌های بنیاد ملی نخبگان، وام خرید مسکن نخبگان به ۲ میلیارد تومان و وام ودیعه مسکن آنها به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

وام خرید و ودیعه مسکن نخبگان افزایش یافت

معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان:

پس از پیگیری‌های بنیاد ملی نخبگان، وام خرید مسکن نخبگان به ۲ میلیارد تومان و وام ودیعه مسکن آنها به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.