رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاخ‌های سعدآباد و گلستان، پربازدیدترین مکان‌های تاریخی تهران از ابتدای نوروز

کاخ‌های سعدآباد و گلستان، پربازدیدترین مکان‌های تاریخی تهران از ابتدای نوروز وزارت میراث فرهنگی: مجموعه سعدآباد با ۵۵ هزار و ۳۹ بازدیدکننده، کاخ گلستان با ۳۶ هزار و ۴۶۱ بازدیدکننده و مجموعه کاخ نیاوران با ۲۹ هزار و ۹۷۰ بازدیدکننده رتبه‌های اول تا سوم را کسب کرده‌اند. موزه ملی ایران، موزه آبگینه و سفالینه، موزه […]

کاخ‌های سعدآباد و گلستان، پربازدیدترین مکان‌های تاریخی تهران از ابتدای نوروز

وزارت میراث فرهنگی:
مجموعه سعدآباد با ۵۵ هزار و ۳۹ بازدیدکننده، کاخ گلستان با ۳۶ هزار و ۴۶۱ بازدیدکننده و مجموعه کاخ نیاوران با ۲۹ هزار و ۹۷۰ بازدیدکننده رتبه‌های اول تا سوم را کسب کرده‌اند.

موزه ملی ایران، موزه آبگینه و سفالینه، موزه فرش، موزه رضا عباسی در رتبه های بعدی قرار دارند.

استان‌های فارس، اصفهان، تهران، خوزستان و خراسان رضوی تا کنون بیشترین میزان بازدید از آثار تاریخی را به خود اختصاص داده‌اند.