رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان: پاسخ نظامی ایران به حمله اسرائیل صرفاً عملیاتی محدود و حداقلی بود

امیرعبداللهیان: پاسخ نظامی ایران به حمله اسرائیل صرفاً عملیاتی محدود و حداقلی بود وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه اردن: پاسخ نظامی به حمله اسرائیل صرفاً عملیاتی محدود و حداقلی بود. در صورت ارتکاب هرگونه اقدام ماجراجویانه بعدی از سوی رژیم اسرائیل، این بار پاسخ ایران قاطع، فوری و حداکثری خواهد بود.

امیرعبداللهیان: پاسخ نظامی ایران به حمله اسرائیل صرفاً عملیاتی محدود و حداقلی بود

وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه اردن:

پاسخ نظامی به حمله اسرائیل صرفاً عملیاتی محدود و حداقلی بود.

در صورت ارتکاب هرگونه اقدام ماجراجویانه بعدی از سوی رژیم اسرائیل، این بار پاسخ ایران قاطع، فوری و حداکثری خواهد بود.