رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محرومیت از سفر‌های خارجی برای بی‌حجابی

محرومیت از سفر‌های خارجی برای بی‌حجابی مهدی باقری، عضو کمیسیون بررسی لایحه حجاب گفت: تخطی از قانون به عنوان سوءپیشینه فرد تلقی خواهد شد، علاوه بر این فردی که قانون حجاب تخطی کرده از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آن‌ها سفر خارجی است. /خبرآنلاین

محرومیت از سفر‌های خارجی برای بی‌حجابی

مهدی باقری، عضو کمیسیون بررسی لایحه حجاب گفت: تخطی از قانون به عنوان سوءپیشینه فرد تلقی خواهد شد، علاوه بر این فردی که قانون حجاب تخطی کرده از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آن‌ها سفر خارجی است. /خبرآنلاین