رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمیده اسماعیل نژاد برنزی شد

حمیده اسماعیل نژاد برنزی شد حمیده اسماعیل نژاد در مسابقات بین‌المللی دبی صاحب مدال برنز شد. در جریان برگزاری رقابت ماده ۱۰۰متر مسابقات بین المللی دو و میدانی دبی حمیده اسماعیل نژاد در جایگاه سوم ایستاد.

حمیده اسماعیل نژاد برنزی شد

حمیده اسماعیل نژاد در مسابقات بین‌المللی دبی صاحب مدال برنز شد.

در جریان برگزاری رقابت ماده ۱۰۰متر مسابقات بین المللی دو و میدانی دبی حمیده اسماعیل نژاد در جایگاه سوم ایستاد.