رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«یسنا» پیدا شد

«یسنا» پیدا شد جزئیات پيداشدن كودك مفقودى در استان گلستان و تشکر مردم یسنا دیدار دختر بچه چهارساله کلاله ای که پنج روز پیش در زمین کشاورزی روستای یلی‌بودراق استان گلستان گم شده بود، صحیح و سالم پیدا شد.

«یسنا» پیدا شد

جزئیات پيداشدن كودك مفقودى در استان گلستان و تشکر مردم

یسنا دیدار دختر بچه چهارساله کلاله ای که پنج روز پیش در زمین کشاورزی روستای یلی‌بودراق استان گلستان گم شده بود، صحیح و سالم پیدا شد.