رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خطرناک‌ترین استان در بحران فرونشست

خطرناک‌ترین استان در بحران فرونشست روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت: استان اصفهان از دو منظر به خطرناک‌ترین استان کشور در «فرونشست» تبدیل شده است. مطالعات زمین‌شناسی نشان می‌دهد، اگرچه استان خراسان‌رضوی به لحاظ بیشترین پهنه درگیر فرونشست، اول است، اما بیشترین شهرهای در معرض فرونشست، در استان اصفهان است. ضمن آنکه باتوجه به تراکم جمعیت در شهرهای […]

خطرناک‌ترین استان در بحران فرونشست

روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
استان اصفهان از دو منظر به خطرناک‌ترین استان کشور در «فرونشست» تبدیل شده است.

مطالعات زمین‌شناسی نشان می‌دهد، اگرچه استان خراسان‌رضوی به لحاظ بیشترین پهنه درگیر فرونشست، اول است، اما بیشترین شهرهای در معرض فرونشست، در استان اصفهان است.

ضمن آنکه باتوجه به تراکم جمعیت در شهرهای اصفهان، این استان در این زمینه حادترین استان کشور در مساله فرونشست به حساب می‌آید.

اصفهان در دوراهی مهار فرونشست یا بروز تبعات ۴گانه این پدیده قرار دارد.

مهار فرونشست از طریق کنترل کشاورزی‌های آب‌بر و پایان دعوای استانی برسر زاینده‌رو‌د امکان‌پذیر است.

درغیر اینصورت افت ارزش ملک یکی از ۴ پیامد منفی فرونشست خواهد بود.