رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از این پس آثار سینمایی خارجی باید تاییدیه سازمان را جهت نمایش در پلتفرم‌ها اخذ کنند

دستور رئیس سازمان سینمایی: از این پس آثار سینمایی خارجی باید تاییدیه سازمان را جهت نمایش در پلتفرم‌ها اخذ کنند با دستور رئیس سازمان سینمایی کشور، کلیه آثار سینمایی خارجی که در پلتفرم‌های مختلف عرضه می‌شوند، باید تاییدیه سازمان سینمایی را جهت نمایش از این سکوها اخذ کنند.

دستور رئیس سازمان سینمایی:

از این پس آثار سینمایی خارجی باید تاییدیه سازمان را جهت نمایش در پلتفرم‌ها اخذ کنند

با دستور رئیس سازمان سینمایی کشور، کلیه آثار سینمایی خارجی که در پلتفرم‌های مختلف عرضه می‌شوند، باید تاییدیه سازمان سینمایی را جهت نمایش از این سکوها اخذ کنند.