رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حق بیمه براساس نمره منفی و جریمه خواهد بود

حق بیمه براساس نمره منفی و جریمه خواهد بود رئیس پلیس راهور: براساس توافقی که با بیمه‌ها صورت گرفته دیگر حق بیمه افراد براساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود. با بیمه‌ها هماهنگ کردیم، سامانه‌ها و دیتاها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه براساس نمره منفی و تعداد جریمه‌ها باید پرداخت […]

حق بیمه براساس نمره منفی و جریمه خواهد بود

رئیس پلیس راهور: براساس توافقی که با بیمه‌ها صورت گرفته دیگر حق بیمه افراد براساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود.

با بیمه‌ها هماهنگ کردیم، سامانه‌ها و دیتاها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه براساس نمره منفی و تعداد جریمه‌ها باید پرداخت شود.