رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ جدید عوارض آزادراه‌های کشور

نرخ جدید عوارض آزادراه‌های کشور براساس این گزارش روز گذشته یکی از مدیران آزاد راه از افزایش ۳۰درصدی نرخ عوارض خبر داد و گفت: این افزایش آزادراه‌ها بنا بر قانون و بندی که در آیین نامه وجود داشت انجام شده است./فرارو

نرخ جدید عوارض آزادراه‌های کشور

براساس این گزارش روز گذشته یکی از مدیران آزاد راه از افزایش ۳۰درصدی نرخ عوارض خبر داد و گفت: این افزایش آزادراه‌ها بنا بر قانون و بندی که در آیین نامه وجود داشت انجام شده است./فرارو