رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دکتر زهرا ملکی در سن ۲۸ سالگی خودکشی کرد.

دکتر زهرا ملکی که در حال گذراندن طرح پزشکی اش در جاسک هرمزگان بود، در سن ۲۸ سالگی خودکشی کرد./رویداد۲۴

دکتر زهرا ملکی که در حال گذراندن طرح پزشکی اش در جاسک هرمزگان بود، در سن ۲۸ سالگی خودکشی کرد./رویداد۲۴