رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موج مهاجرت پرستاران؛ عُمان ۶ برابر ایران حقوق می‌دهد

موج مهاجرت پرستاران؛ عُمان ۶ برابر ایران حقوق می‌دهد سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران گفت: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آن‌ها باعث شده که خیلی از آن‌ها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کرده‌اند، ۶ برابر حقوق یک پرستارِ فعال در […]

موج مهاجرت پرستاران؛ عُمان ۶ برابر ایران حقوق می‌دهد

سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران گفت: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آن‌ها باعث شده که خیلی از آن‌ها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کرده‌اند، ۶ برابر حقوق یک پرستارِ فعال در ایران است.